• شرکتItalmatch _DEQUEST تولید کننده انواع ترکیبات فسفوناتها به عنوان ضد رسوب، آنتی اسکالانت ،دیسپرس کننده ها، ضدخوردگی، کیلیت ها، ضدعفونی کننده و تثبیت کننده ی سفیدکننده گی می باشد.
  • فسفونات ها و پلیمرهایDEQUEST در پاک کننده های صنعتی، شوینده های خانگی و صنعتی ،تصفیه صنعتی آب و فرایندهای بازیافت نفت مورد استفاده قرار می گیرند.
  • از پلیمرهایDEQUEST جهت جلوگیری از رسوب گذاری کربنات کلسیم ،سولفات کلسیم ،سولفات باریم، هیدروکسید منیزیوم وفسفات کلسیم استفاده می شود.همچنین برای حذف ته نشینی های حاصل از فلزاتی مانند آهن، روی، منگنز و گل و لای نیز می توان از این پلیمر ها استفاده نمود.
  • فسفونات هایDEQUEST دارای مزایای بسیاری از جمله موارد زیر می باشد:
  • 1- کی لیت های قدرت مندی بوده که می توانند جهت کنترل سختییونهایی همچون کلسیم ،منیزیم ،و آهن مورد استفاده قرار گیرند.
  • 2- در جلوگیری از تشکیل رسوب ناشی از کربنات کلسیم بعنوان بازدارنده.
  • 3- دسپرس کننده قوی که سبب معلق نگه داشتن آلودگی ها می شوند.
  • 4- پایدار کننده قوی رنگبری هیپوکلریت سدیم.
  • 5- پایدار کننده قوی آب اکسیزنه در حضور فلزات.
  • ITALMATCH CHEMICALS DEQUEST