• ماشین آلات گالی
 • GALI Machinary
GALI
 • تولید کننده انواع ماشین آلات چاپ بر روی انواع پارچه
 • ماشین آلات گربر
 • GERBER Machinary
GERBER
 • تولید کننده ماشین آلات برش بر روی منسوجات صنعتی
 • ماشین آلات ریوس
 • RIUS Machinary
RIUS
 • تولید انواع ماشین آلات بافندگی باند و گاز و چله پیچی
 • ماشین آلات موتوکونو
 • MOTOCONO Machinary
MOTOCONO
 • تولید کننده ماشین آلات بوبین پیچی و هایبالک کنی