• مواد اولیه ITALMATCH CHEMICAL DEQUEST
  • ITALMATCH CHEMICAL DEQUEST
  • تولید کننده مشتقات فسفر
  • تولید کننده و پیشرو در تولید انواع فسفنات ها به عنوان ضدخوردگی، ضد رسوب،معلق کننده مورد استفاده در تصفیه آب صنعتی، شوینده های صنعتی و در صنایع تولید کاغذ و نساجی.
  • ITALMATCH CHEMICALS DEQUEST